Magnus Hallonlöf

Leg. Fysioterapeut
Klinikägare
Erfarenhet

Har arbetat som sjukgymnast sedan 1999.  Har varit aktiv inom olika idrotter. Tar emot idrottare på mottagningen från olika idrottsföreningar. Gör hembesök. Jobbar med digital vård via Joint Academy.

Utbildning
  • Sjukgymnastexamen-99
  • Träning vid ohälsa och sjukdom Umeå 15p
  • Idrottsmedicin KI 30p
  • Vetenskapsteori Umeå 15p
  • Pågående mastersuppsats
  • Pågående spec. utbildning idrottsmedicin