Magnus Hallonlöf

Leg. Fysioterapeut
Klinikägare
Erfarenhet

Har arbetat som sjukgymnast sedan 1999.  Började arbeta i slutenvård ett par år innan jag började arbeta som privatpraktiserande sjukgymnast. Har inga patientbesök på mottagningen, men arbetar med  digital behandling via Joint Academy.

Utbildning
  • Sjukgymnastexamen-99
  • Träning vid ohälsa och sjukdom Umeå 15p
  • Idrottsmedicin KI 30p
  • Vetenskapsteori Umeå 15p
  • Pågående mastersuppsats
  • Pågående spec. utbildning