Catarina Hamp

Leg. Fysioterapeut
Specialist inom ortopedi
Erfarenhet

Över 20 års erfarenhet inom primärvård och som privatpraktiserande. Undervisat på sjukgymnastutbildningen Linköping. Arbetar med olika typer av skador, samt led- och muskelsmärta, i hela kroppen. Även pre- och postoperativ rehab, samt huvudvärk. Träffar patienter i alla åldrar, otränad som idrottare.

Utbildning
  • Sjukgymnastexamen-98
  • Specialist inom ortopedi
  • MDT/McKenzie
  • Idrottsmedicin
  • Akupunktur
  • OMT 1
  • Mulligan Concept
  • Träning
  • Tillämpad avspänning