Gun Alpenmyr

Leg. Fysioterapeut
Specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin/Medicinsk lymfterapeut.
Erfarenhet

Privatpraktiserande sedan -95 och har mångårig erfarenhet av idrottsskador, kvinnohälsa/mödrahälsovård, rygg-/ledproblem. Sedan -02 behandlar jag  även lymfödem liksom andra onkologiskt relaterade besvär. För lymfödembehandling krävs remiss.

Utbildning
  • Sjukgymnastexamen-88
  • Idrottsmedicin
  • Ortopedmed.,McKenzie
  • Smärtrehabilitering
  • Akupunktur
  • Träning vid hälsa / ohälsa
  • Lymfterapeut -02