Fysioterapeuterna

fysioterapeuterna

utbildning

Erfarenhet

Gun Alpenmyr
leg. fysioterapeut
specialist i idrottsmedicin

Mobil: 073-9601519

 • Sjukgymnastexamen-88
 • Idrottsmedicin
 • Ortopedmed.,McKenzie
 • Smärtrehabilitering
 • Akupunktur
 • Träning vid hälsa / ohälsa
 • Lymfterapeut -02

 

Privatpraktiserande sedan -95 och har mångårig erfarenhet av idrottsskador, kvinnohälsa/mödrahälsovård, rygg-/ledproblem. Sedan -02 behandlar jag  även lymfödem liksom andra onkologiskt relaterade besvär. För lymfödembehandling krävs remiss. 

Solveig Bäckström Andersson
leg. fysioterapeut
specialist inom neurologi
Mobil: 070-7982263

 • Sjukgymnastexamen -00 
 • Specialist neurologi 
 • Cirkulation/Respiration
 •  Yrsel/Balans
 • Smärtrehabilitering
 • Beteendevetenskap
 • Medicinsk yogainstruktör  
Privatpraktiserande sedan 2006. Patienter med Neurologiska diagnoser såsom stroke, Parkinson, MS, polyneuropatier, dystonier mm är min specialitet. Behandlar även BPPV sk "kristallsjuka" samt annan yrsel och balansproblematik. Tidigare erfarenhet av strokevård i akutskede och hemrehab.

Karin Ekby
leg. fysioterapeut
Mobil: 073-9848235

 • Sjukgymnastexamen -98
 • Ortopedmedicin
 • McKenzie
 • Akupunktur
 • Neurologi
 • Rehabilitering
 • Yrsel/balans
Privatpraktiserande sedan -00. Jag behandlar rygg/nacke, muskler/leder, migrän, huvudvärk, stress-relaterade besvär, över-belastningsskador, idrottsskador, rehabilitering/träning efter operation, skador och sjukdom och neurologiska sjukdomar.
Jag har också arbetat i MS-team på Rehabiliteringsklinik.

Niklas Granström 
leg. fysioterapeut
specialist i OMT
Mobil: 070-7386254

 • Sjukgymnastexamen -99
 • Specialist inom OMT
 • Akupunktur
 • Idrottsmedicin
 • Träningsterapi MTT
 • Triggerpunktsbehandling

20 års erfarenhet inom primärvården. Specialist inom Ortopedisk Manuell Terapi. Arbetat brett med led och muskelsmärta från hela rörelseapparaten. Mångårig erfarenhet av rehabilitering i olika idrottslag på hög nivå, framförallt racketsporter och golf. Klassisk akupunktur samt triggerpunktsakupunktur.

Magnus Hallonlöf
leg. fysioterapeut
klinikägare
Mobil: 076-1713655

 • Sjukgymnastexamen-99
 • Träning vid ohälsa och sjukdom Umeå 15p
 • Idrottsmedicin KI 30p
 • Vetenskapsteori Umeå 15p
 • Pågående mastersuppsats
 • Pågående spec. utbildning 

Har arbetat som sjukgymnast sedan 1999.  Började arbeta i slutenvård ett par år innan jag började arbeta som privatpraktiserande sjukgymnast. Har inga patientbesök på mottagningen, men arbetar med  digital behandling via Joint Academy.

Catarina Hamp
leg. fysioterapeut
specialist inom ortopedi
Mobil: 0707-500900 
hemsida: fysiorehabsthlm.se
Mail:info@fysiorehabsthlm.se
 • Sjukgymnastexamen-98
 • Specialist inom ortopedi
 • MDT/McKenzie
 • Idrottsmedicin
 • Akupunktur
 • OMT 1
 • Mulligan Concept
 • Träning
 • Tillämpad avspänning

Över 20 års erfarenhet inom primärvård och som privatpraktiserande. Undervisat på sjukgymnastutbildningen Linköping. Arbetar med olika typer av skador, samt led- och muskelsmärta, i hela kroppen. Även pre- och postoperativ rehab, samt huvudvärk. Träffar patienter i alla åldrar, otränad som idrottare.

Mikko Korpi

leg. fysioterapeut
Mobil: 072-2352224

 

 

 • Sjukgymnastexam KI 2003
 • OMT
 • Corestabilitet
 • Triggerpoints
 • Mulligan
 • Styrketräningsinstruktör


Har arbetat vid Vittangigruppen i Vällingby mellan 2004-2013. Från 
2013 vid Ny Fysic Center  i Näsbypark.

Annica Vigren 
leg. fysioterapeut
Mobil: 070-4774443

 

 • Sjukgymnastexamen -92
 • Idrottsmedicin
 • Akupunktur
 • Mc Kenzie, OMT
 • Rehab Barn/ungdom
 • Ortopedisk Rehabilitering

Har arbetat som privatpraktiserande sedan-94. Före dess sluten vård ortopeden/reumatologen. Mångårig erfarenhet inom rehab/ behandling av idrottsskador, överbelastningsskador i muskler/ leder, rehab efter ortopedisk kirurgi, barn och ungdomar med besvär från muskler/ leder.